مقاله آثار قیمتگذاری محصولات صنعتی به روش حسابداری

مقاله آثار قیمتگذاری محصولات صنعتی به روش حسابداری
رشته تحصیلی : حسابداری

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 41

حجم فایل (به کیلوبایت) : 30

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5500 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب
پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی
جلوگیری از علامت دهی قیمتهای اقتصادی
جلوگیری از تشویق و تنبیه توسط قیمتهای اقتصادی
فقر تولیدکنندگان و عدم بهره برداری از امکانات تولیدی
جلوگیری از حرکت ثروت جامعه به بخش صنعت و توسعه آن بخش
هدایت منابع انسانی، مدیریتی، و مالی به طرف بازرگانی
ایجاد گرایش به خریدهای خارجی و جلوگیری از ایجاد ساختارهای صنعتی مکمل
جلوگیری از ایجاد اشتغال مولد
فروپاشی امکانات صنعتی کشور و تداوم و توسعه فقر
کاهش کیفیت محصولات و توقف تحقیق و توسعه
نظر حسابداران نسبت به سازمانشان
انگیزه و رضایت شغلی
قابلیت پذیرش تنش
تصویری از یک سازمان
حسابداران در سازمان‌های حرفه ای
تعهد و تضاد نقش
رضایت شغلی
عملکرد و مسائل عمده گروهی
نظریه ی حسابداران
منابع
-----------------
پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی
قیمتگذاری محصولات صنعتی به روش حسابداری و جلوگیری از عملکرد قیمتهای اقتصادی بر تحولات تولیدی و اصتقادی کشور، اثرات منفی و ویرانگر مهم و بنیادی خواهد داشت. در این قسمت، برخی اثرات و پیامدهای مهم و مخرب قیمتگذاری بیان خواهد شد.
جلوگیری از علامت دهی قیمتهای اقتصادی
چون در تعیین قیمتهای حسابداری، وضعیت تقاضا نسبت به عرضه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، قیمتهای تعیین شده علامتی را در زمینه میزان کسری یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بر ندارد. ...
...