تحقیق اعتبارات اسنادی و قرارداد اعتبار اسنادی

تحقیق اعتبارات اسنادی و قرارداد اعتبار اسنادی
رشته تحصیلی : حسابداری

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 60

حجم فایل (به کیلوبایت) : 31

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6000 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب
مقدمه
اعتبارات اسنادی
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل – بند اول – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی توسط متقاضی صدور
بند دوم – مرحله ادامه است . بند سوم – مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد – بند چهارم مرحله ارسال اسناد
اعتبارنامه تجاری – اعتبار اسناد تضمینی – تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمنی
ایجاب و قبول در قرارداد اعتباری
موضوع قرارداد اعتبار اسنادی
آثار قرارداد اعتبار اسنادی
عوضین در قرارداد اعتبارات اسنادی
حق بانک در وثیقه گرفتن کالای موضوع قرارداد اعتبار اسنادی
منابع
 
مقدمه1
پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج و حالیه مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می شود و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد .
وجه تمایز اعتبار اسنادی و اسناد تجاری.
اعتبار اسناد تجاری با اعتباراتاسنادی تفاوتهای دارد. 1- اسناد تجاری قابل معامله بوده و از طرف دارنده آن به اشخاص دیگری انتقال می یابد اما در اعتبارات اسنادی تعهد بانک در مقابل متقاضی تعهد شخص بوده ذی نفع اعتبار نیز فرد معینی می باشد.
2- بانک صادر کننده در مقابل متقاضی متعهد بوده و بانک کارگزار نیز تنها موظف به انجام پرداخت در قبال ذی نفع اعتبار است . در انواع اعتبارات اسنادی که بانکها صارد می کند
...