كفپوش‌ها استاندارد سوراخ كردن D41 1097 بدون محدودیت كاربرد

كفپوش‌ها  استاندارد سوراخ كردن D41  1097 بدون محدودیت كاربرد
رشته تحصیلی : پلیمر

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 4

حجم فایل (به کیلوبایت) : 17

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 1000 تومان

خرید و دانلود

مبنای كار

دستگاه فشار

جانمونه‌ای

ابزار برش نمونه‌ها

مقایسه كننده

محفظه تهویه شده

نمونه‌ها

روش اجرایی

تشریح نتایج

گزارش آزمایش

دستگاه سوراخكاری

موضوع تغییرات

موضوع و زمینه كاربرد

این روش به منظور ارزیابی مقاومت كفپوش‌ها در برابر سوراخ شدن تدوین شده است در جای پاشنه كفش یا جاهایی كه كوبش یا سوراخ كف خودرو قرار دارد یا كفپوش روی ماده‌ایقابل متراكم شدن قرار گرفته است. این استاندارد در مورد كفپوشهای لاستیكی پلاستومر، كامپوزیت یا غیر كامپوزیت و همچنین كفپوشهای پارچه‌ای اعمال می‌شود.

2ـ مبنای كار

نمونه‌ای از روی پایه‌ای حلقوی نصب نمایید و نیروی لازم برای سوراخ كردن آنرا به كمك پانچ استوانه‌ای اندازه‌گیری كنید.

3ـ تجهیزات

1ـ3ـ دستگاه فشار