تحقیق تاثیر ناکامی بر پرخاشگری دانش آموزان تحقیق تاثیر ناکامی بر پرخاشگری دانش آموزان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 488 KB

تعداد صفحات : 100

بازدیدها : 528

برچسبها : تحقیق ناکامی پرخاشگری

مبلغ : 7000 تومان

خرید این فایل

تحقیق تاثیر ناکامی بر پرخاشگری دانش آموزان

دانلود تحقیق بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

پروژه تحقیقاتی و پایان نامه بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان نمونه

هدف تحقیق

هدف این تحقیق دارای دو جنبه بنیادی و کاربردی می باشد ، بنابراین با توجه به این هدف دو جنبه ، اهداف تحقیق مطرح می شود :

1-) جنبه بنیادی : بررسی دیدگاه روانکاری و بخصوص نظریه زیگموند فروید در مورد ناکامی بعنوان عامل برانگیزنده پرخاشگری است .

ناکام ماندن تلاشهای فرد برای دستیابی به هدف موجب پیدایش سائق پرخاشگری شده و این نیز به نوبه خود رفتاری را برای صدمه زدن به فرد به شی موجد ناکامی بر می انگیزد و بروز پرخاشگری باعث کاهش این سائق شده و در پاسخ به ناکامی پرخاشگری یک پاسخ غالب است.

2) جنبه کاربردی : بررسی پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و ناکامی بعنوان علتی برای آن که بدین منظور ، آزمون مصّور ناکامی روزتر وایگ در کودکان مقطع ابتدایی بکار می رود .

ارائه راهبردها و توصیه هایی به اولیاء دانش آموزان در زمینه برخیاز علل رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان و چگونگی مقابله و برخورد با آنها به منظور اصلاح رفتار آنان در جهت تخفیف رفتارهای پرخاشگرانه .

فرضیه تحقیق

با توجه به اینکه : ناکامی به عنوان یکی از عوامل بر انگیزنده پرخاشگری ، موجب عکس العملهای پرخاشگرانه متفاوت در بین دختران و پسران دانش آموز مقطع ابتدایی می شود . چند فرضیه به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می گیرد :

1) عوامل ناکام کننده در دختران دانش آموز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عکس العملهای پرخاشگرانه درونی می شود .

2) عکس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز مقطع ابتدایی در جهت تسلط و بقای مانع است .

3) عوامل ناکام کننده در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عکس العمل های پرخاشگرانه بیرونی می شود .

4) عکس العمل های پرخاشگرانه در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی، در جهت دفاع از خود می باشد .

تعریف عملیاتی متغیرها و اصطلاحات

ناکامی: حالتی است که موجود زنده جاندار در مواقع برخورد با موانع کم و بیش عبور ناپذیر دارا می باشد موانعی که درونی و بیرونی هستند و سّد راه ارضای نیازها می شوند لاگاش

- هنگامی که راه دستیابی به یک هدف خواستنی بسته می شود یا دستیابی به آن به تأخیر می افتد ناکامی روی می دهد، سدهای گوناگونی چه درونی و برونی بر سر راه کوشش های فرد برای دستیابی به هدف قرار می گیرد، در محیط فیزیکی سدهایی وجود دارد مانند راهبندان خیابانها، صفهای طولانی برای خرید از فروشگاهها ، خشکسالی های که محصولات کشاورزی را از بین می برد و سرو صدا که راه بر تمرکز فکر را می بندد ، سدهای محیط اجتماعی به صورت محدودیتهای است که مردم به آدمی تحمیل می کنند، از امر و نهی پدر و مادر گرفته تامسائل گسترده تر تبعیض نژادی یا جنسیتی، همه در زمره همین محدودیت هاست .

گاه چیزی که مانع دستیابی آدمی به هدف و خشنود شدن وی می شود از کم و کاستیهای خودش سرچشمه می گیرد، معلولیت های جسمانی، نداشتن برخی از توانائیها و یا خویشتن داری ناکامی نیز ممکن است آدمی را از رسیدن به هدف باز دارند و اگر کسی هدفهایی برای خود انتخاب کند که فراتر از تواناییهای او باشد ، متحملاً دچار ناکامی خواهد شد .

****************

واکنشهای ناشی از ناکامی

1- پرخاشگری ، فرضیه ناکامی ، پرخاشگری که مطابق آن هر نوع ناکامی به پرخاشگری می انجامد و هر گونه پرخاشگری نتیجه ناکامی است تا اندازه ای اغراق آمیز به نظر می رسد ، ناکامی ممکن است با پاسخهای دیگری منجر شود .

2- چون بازگشت به رفتارهای کودکانه

3- کناره گیری یا بی اعتنایی

4- یا کوشش آرام برای حل مسئله ( شاید بهتر این باشد که ناکامی را مقدمه تحریک هیجانی ، خشم را خود حالت هیجانی و پرخاشگری را یکی از پاسخهای شخص در برابر خشم بدانیم.)

البته پاسخ پرخاشگر آمیز معمولا پاسخ آموخته شده ای است که خشم یا سائقه ناشی از ناکامی را کاهش می دهد .

در بحث از عوامل تشدید کنند پرخاشگری می توان اذعان نمود که بررسی دقیق قرائن موجود ، حاکی از آن است که نقش ناکامی در بروز و عدم پیدایش پرخاشگری آشکار به طور عمده به دو عامل بستگی دارد : الف ) به نظر می رسد که ناکامی زمانی موجب افزایش حالت پرخاشگرانه در فرد می شود که نسبتا شدید باشد ، اما اگر خفیف یا متوسط باشد ممکن است موجب تشدید آن نشود . ب) قرائن فزاینده حکایت از آن دارد که ناکامی زمانی بروز پرخاشگری را افزایش می دهد و آن را تشدید می کند ک با ناحق و تحمیلی باشد ...

******************

تدابیر موثر برای تحمل ناکامی

تحمل ناکامی : بایستی حتی المقدر بکوشیم تا از پدید آمدن احساس محرومیت شدید و واکنشهای حاد آن پیشگیری به عمل آورده و باید در نظر داشت که میزان احساس ناکامی به تعداد وانواع نیازهای ارضاء نشده و همچنین به طرز تفکر و واکنش های فرد بستگی دارد و باید قدرت مقابله با مشکلات را در افراد بالا برد . گرچه لازمست که از رنج بردن کودکان از احساس ناکامی و حقارت پیشگیری شود ولی این بدان معنی نیست که ما باید همیشه سعی کنیم که از آنان مراقبت و نگهداری کنیم ، یا نقشی محافظه کاران داشته باشیم . بلکه نحوه مواجهه با مشکلات در رشد فردی نقش مهمی ایفاء می کند . از طریق برخورد مناسب بامشکلات است که کودکان به واقعیتها و محدودیتهای خویش و عالم بیرون پی می برند و به اعتماد به نفس دست می یابند .کسی به توانایی خودش ایمان دارد مقابله با مشکل را یک ارزش تلقی میکند و از این طریق می توان به حدی از موفقیت رسید که قبلا ناممکن می نمود ...

انواع پرخاشگری طبق تابلوی روزنزوایگ

عکس العمل های پرخاشگرانه برای دفاع خود

این عکس العمل ها دلالت بر قدرت یا ضعف من برتر به مفهوم روانکاوی آن دارد . و مبین احساس شرمساری فرد است .

عکس العملهای پرخاشگرانه در برابر تسلط و بقای مانع

چنین موقعیتهای از لحاظ روانکاوی به دو صورت قابل تفسیر است : الف ) ناکامی بخاطر توقف و درگیر شدن من که در این وضعیت مانع خواه اشخاص باشند و خواه اشیاء مستقیما موجب تهدید ، قطع امید و رابطه عدم تایید ، حلمه و نظایر آنها خواهد شد و سبب ناکامی فرد دیگری می گردد که در مجموعه آزمون تصاویر شماره ( یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج ، نه ، ده ، شانزده ، هفده ، هجده، بیست ، بیست و سه ، و بیست و چهار، از این نوع هستند .

ب) ناکامی بخاطر توقف و درگیر شدن من برتر در این وضعیت فرد ناکام شده، مورد انتقام ، اتهام ناسزا، شک قرار می گیرد ، زیرا موجب خطا و حسادت برای فرد دیگر شده و موجب محرومیت او شده است ، در آزمون تصاویر شماره (شش ، هفت ، هشت ، دوازده ، سیزده ، چهارده ، نوزده ، بیست ودو ، ) از این نوع هستند (یاد آوری در مورد تصاویر آزمون: پس از هر تصویر از وضعیت های اول ، تصویری از وضعیت دوم قرار دارد و این کار موجب می شود که عکس العمل آزمایش شونده هنگامی که بوسیله، من برتر متوقف و یا درگیر می شود تشدید گردد)

عکس العمل های پرخاشگرانه در برابر بقای احتیاج

در اینگونه وضعیت ها تلاش می شود که مشکل را به نحوی حل کند و مانع را با ذکر علل و هدفهایی توجیه نماید . در نظریه روانکاوی چنین وضعیتی با اصل واقع بینی و مکانیسم دفاعی دلیل تراشی تطبیق می کند ...
...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید